Vergoedingen Zorgverzekeraars 2018

 

 

Ik ben licentielid van de volgende beroepsverenigingen:
  • VNRT - Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
  • RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 
  • SCAG - Stichting Complementaire & Alternatieve Geneeswijzen   - Wkkgz Geschillen Commissie                        
Hierdoor kan u eventueel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw Zorgverzekeraar.  U moet dan wel een aanvullende verzekering hebben voor complementaire/alternatieve behandelingen.
 
In het VNRT-vergoedingsoverzicht kunt u nakijken of de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed (klik op onderstaande link)
Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend.
 
  https://www.vnrt.nl/wp-content/uploads/2014/05/2018-vergoedingenoverzicht-zorgverzekeraars.pdf


Vraag uw Zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding voor: Reflexzonetherapie / Bio-resonantie.
 


 
ATTENTIE:
Door de Zorgverzekeraars worden
LIFE-systeembehandelingen/bio-resonantie soms wel, soms niet vergoed.
 Bloesemtherapie en Schüssler-celzouten worden niet vergoed.